Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015

How Our Orthodox Brethren In Zambia CommuneThe above photo is the exterior view of the Church of Saints Basil and Demetrios in Zambia. The video below is an interior view of the church with a picture of how they have incorporated a unique cultural devotional practice as they approach to receive the Precious Body and Divine Blood of Christ.

From here!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου