Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

Bishop Gregory of Cameroon, Glimpses of a journey across Cameroon


Click on :

Photo from here
 
See also
  
The Orthodox Church in Cameroon

Official Metropolis of Cameroon Website

Bishop Gregory of Cameroon, Speaking for Christ in Africa

Orthodox Cameroon (tag in our blog)

News & articles from the Orthodox Church in Cameroon see also here & here.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου