Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Distant Cameroon - Le Cameroun lointain

More here.
Απομακρυσμένο Καμερούν. Η Θεία Λειτουργία σε Εκκλησίες πρόχειρες, κάτω από τα δένδρα, από άχυρο και υπό κατασκευή.
Distant Cameroon. The Divine Liturgy in draft accommodation, under the big trees or made of chuff.
Le Cameroun lointain. La Divine Liturgie dans le logement de trait, sous les grands arbres ou faits de chuff.
Отдаленный Камерун. Божественная литургия в черновике, под большими деревьями или сделанная из чан.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου