Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

St Pachomius the Great of Egypt, the founder of the cenobitic monastic life (May 15)


A Great African Saint, who celebrated by the Orthodox Church across the Earth

Please, click here! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου