Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Μητροπολίτης Καμεροὺν Γρηγόριος: Θεὸς καὶ ἄνθρωποι στὸν Παγκόσμιο Νότο


Η Σοφία Χατζή στη νέα εκπομπή του Αντιφώνου "Δια-σταυρούμενοι" συζητά με τον Σεβ. Μητροπολίτη Καμερούν κ. Γρηγόριο.
Στον ταλαιπωρημένο Νότο στο Καμερούν, οι πρώτοι χριστιανοί ζουν στην εποχή των πράξεων των Αποστόλων. Στην οδοιπορία τους βοηθούν άνθρωποι που κινδυνεύουν από ελονοσία, παράδοξες νοοτροπίες και δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Επισκεφθείτε, παρακαλώ, και: Orthodox Cameroon, Cameroon

 

Digital Books about the Orthodox Church, Faith, Worship and Life

 

Orthodox Outlet for Dogmatic Enquiries (photo from here)

 


 

Book Presentations

 

 Download in .doc format

Holy Bible

·         Old Testament  (Compressed .zip format)

·         New Testament (Compressed .zip format)