Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Βishop Innocentios of Burundi and Rwanda in Romania to mark the Feast οf St. Kallinikos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου