Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Katika mwanga wa Mungu


Mt. Simeoni Mpya Mwanatheolojia
Mkristo Orthodox, wakati wa kuomba kutumia amri za Kristo, polepole kuja katika mwanga wa Mungu na wakati mwingine waweze kuona mwanga huu katika macho yao.
Wakristo Orthodox watu kusimama nje makini sana dira hii kutoka maono ya mwanga wa roho zetu au kwa maono mengine, unasababishwa na mapepo.
Ubaguzi hii ni tofauti kubwa sana ya Wakristo Orthodox ya walimu wa dini mbalimbali za dunia, ambao wana uzoefu na chanzo dubious lakini wanadhani kuona mwanga wa Mungu.
Tatu kubwa Watakatifu Orthodox Christian ambaye alieleza vizuri mno mandhari ya mwanga wa Mungu ni Mtakatifu Simeoni Mpya Mwanatheolojia, katika karne ya 10 AD, Mt. Gregory Palamas katika karne ya 14 AD na baba Sophrony Sakharov karne ya 20.baba Sophrony Sakharov
Ona pia

Umonaki katika Kanisa la Orthodox
Kanisa la Orthodox na Kanisa Katoliki

Theosis, St. Silouan and Elder Sophrony
Theosis (deification): The True Purpose of Human Life 
Faith And Science In Orthodox Gnosiology and Methodology Deification - The Uncreated Light
The Way - An introduction to the Orthodox Faith
Travelers on the Way to the Light

“Orthodoxy and the Religion of the Future”

Mt. Gregory Palamas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου