Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

The Orthodox Metropolitan Seraphim of Zimbabwe, about social problems in Zimbabwe


Photo from here

"Many social problems in Zimbabwe, in many parts of the country and due to the drought, people do not have food, no water and no electricity. Unemployment climbed to 85%, the banks have no money to make payments, today there was a general strike. Let us pray that all of our country's political leaders to work together to solve peacefully all the problems for the good of the People.
God bless those who help us. Peace to Zimbabwe and justice to Cyprus and all the best to our Greece and in our People. "


From The Orthodox Vineyard of Africa.

Photo from here

See also

Seraphim of Zimbabwe, facebook 
Orthodox Church, Archbishopric of Zimbabwe, facebook
The Orthodox Christian Church in Zimbabwe (in our blog)

Zimbabwe Poverty
Rural poverty in Zimbabwe
About Zimbabwe
“Blood Diamonds”: Torture Camps Discovered in Zimbabwe!

Tinokugamuchirai Kunzira akakomborerwa Zimbabwe / Welcome to the blessed Zimbabwe !
Chechi Orthodox: Chechi yekare, rakatangwa naJesu Kristu - ivo Chechi egondo, ivo Chechi kwevatsvene 

Articles on the efforts of the Orthodox Church to help the people of Africa 
The Orthodox African Church (Patriarchate of Alexandria) denounces the exploitation of Africa by contemporary colonialists

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου