Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

Orthodox Christian devotion in Ghana


Nativity of Our Lord Orthodox Church, Manassas, Virginia, made its 13th mission trip since 2007 to the Holy Archdiocese of Accra. These are some of multiple videos reflecting the depth of Orthodox Christian devotion in Ghana. More information on this initiative can be obtained at here.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου