Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Great Saints (& new Saints) on July 11 & 12 in the Orthodox Church!...


Icon: The Miracle of St. Euphemia in the 4th Ecumenican Council (from here)

Click:
 
Greatmartyr Euphemia the All-praised


St. Olga the Princess of Russia, the Equal of the Apostles

Elder Sophrony Sakharov († July 11, 1993) 
  
***

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου