Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Tinokugamuchirai Kunzira akakomborerwa Zimbabwe / Welcome to the blessed Zimbabwe !


The kuedza yeOrthodox Mission kubatsira vanhu Zimbabwe.
Kunyange kana usingazivi chiGiriki, unogona kuona vhidhiyo akakomborerwa Zimbabwean vaKristu Orthodox.

The attempt of the Orthodox Mission to help the people of Zimbabwe.
Even if you do not know Greek, you can see the video and the blessed Zimbabwean Orthodox Christians.Ona uye

Chechi Orthodox: Chechi yekare, rakatangwa naJesu Kristu - ivo Chechi egondo, ivo Chechi kwevatsvene
The Orthodox Church in Zimbabwe
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου