Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

Kirkko ja sovinnon rakentaminen Burundissa ja Ruandassa / The Church and reconciliation in Burundi and RwandaBurundin ja Ruandan piispa Innocentioksen luento Lappeenrannan kirkkopäivien kohtaamispaikalla 29.8.2015.
Englanninkielinen luento on tulkattu suomeksi. Tulkkina isä Rauno Pietarinen.

***

"The Church and reconciliation in Burundi and Rwanda"

Lecture of the Bishop Innocentios of Burundi and Rwanda in Lappeenranta Orthodox Church (08/29/2015). An English lecture will be interpreted into Finnish. An interpreter: Fr. Rauno Pietarinen.
(Kuvaus/Video: Ortodoksi.net / Hannu Pyykkönen)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου