Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Saint Charalambos the Great Martyr (February 10th), an ancient Orthodox Saint vs Nazi in GreeceClick here please!...

Holy liturgy for st Charalambos in the Orthodox Church of Burundi
2018, February 10 (here)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου