Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Theophany, The Baptism of Jesus Christ - When the Holy Trinity appeared clearly for the first time...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου