Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Elevation of the Holy Cross (September 14) & two miracles of the Holy Cross in Africa (Congo)


Click here, please.


Photo from here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου