Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017

Fourth World Orthodox Youth Festival - Ιn Romania representing African Orthodoxy!Ρομφαία (& here)
 
The greatest concentration of Orthodox Youth in modern history was held in Iasi, Romania.The Beginning of the 4th World Festival of Oroposous Youth was proclaimed by His Beatitude Patriarch of Romania, Messrs. Daniel. The opening ceremony was attended by more than 6,000 young people from 32 countries including Greece, Cyprus, Palestine, Syria, Lebanon, Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Democratic Republic of Congo, from almost all of Europe, as well as delegations from America, Uruguay, ArgentinaIndia and China...


 


Ιn Romania representing African Orthodoxy

In the Orthodox Vineyard of Africa  
Kubwimana Janvier
African Orthodoxy & Romanian Orthodox Church 

Βishop Innocentios of Burundi and Rwanda in Romania to mark the Feast οf St. Kallinikos


Episcop african Innocent (Byakatonda) of Bujumbura din Burundi si Rwanda in RomaniaSILVIU ANDREI VLĂDĂREANU DESPRE MISIUNEA ORTODOXĂ DIN RWANDA. UNIVERSUL CREDINȚEI, TVR (12.02.2017) - Bucuria Ortodoxiei cântată de copiii din RwandaPlease, see also about the Orthodox Church in Romania

Hardest of the Hardcore - The story of John the Romanian
Elder Cleopa Ilie  
Elder Paisie of Sihastria, a Testament of Divine Love


Elder Paisius (Olaru) with Elder Cleopa (Ilie) on right

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου