Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

The Lenten Triodion, starting point for Easter - warnings against pride and hypocrisy...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου