Παρασκευή 10 Μαΐου 2024

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΑΝΤΑ 
Στήν Ἀφρική εἶναι πολύ συχνό τό φαι­νόμενο τῶν ἀστέγων παιδιῶν. Ἡ μητέρα, ὅταν δέν θέλει ἕνα παιδί, λέει, «εἶναι τοῦ δια­βό­λου» καί τό διώχνει. Τά παιδιά αὐτά ζοῦν μέσ’ τό δρόμο καί κάνουν πράγ­­μα­τα τοῦ δρόμου. Ἰδιαί­τε­ρα στή Ρουά­­ντα τό πρόβλημα αὐτό εἶναι πολύ ἔντο­νο.
Ἀποφασίσαμε λοιπόν, στά πλαίσια τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου στήν Ρουάντα, νά βοηθήσουμε τά παιδιά τοῦ δρόμου, πού ἔρχονται καί κοι­μοῦνται στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Ρυαμαγκάνας.
 
Σκοπός μας εἶναι νά τούς δίνουμε φαγητό κάθε μεσημέρι καί νά βροῦμε ἕνα χῶρο νά στεγασθοῦν, ὅπου θά διαμένουν, θά πηγαίνουν σχο­λεῖο καί θά ἔχουν τήν ἀνάλογη φροντίδα ἀπό κατάλληλα ἐκπαι­δευ­μένο προσωπικό.
Ζητοῦμε τήν προσευχή σας, γιά τήν εὐώδοση αὐτοῦ τοῦ δύσκο­λου ἐγχειρήματος.
Κάνουμε ἔκκληση, κυρίως σέ ἐκπαιδευτικούς, πού γνωρίζουν τήν ἀγ­γλική γλῶσσα, νά προσφέρουν τήν βοήθειά τους μέ προσωπική ἐθε­λο­ντική ἐργασία στήν ὀργάνωση καί λειτουργία αὐτοῦ τοῦ οἰκο­τρο­φεῖου. Ἀλλά καί σέ κάθε ἀγαπῶσα καρδιά, πού θά ἤθελε νά προ­σφέ­ρει μιά ζεστή ἀγκαλιά σ’ αὐτά τά παιδιά, πού τόσο τήν ἔχουν στε­ρηθεῖ!
 
Παρακαλοῦμε γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Τά ἔξοδα κάθε παιδιοῦ, γιά τήν διατροφή του, τήν ἐνδυμασία του, τή στέγασή του καί τήν ἐκπαίδευσή του ὑπολογίζονται περί τά 3€ τήν ἡμέρα, 90€ τό μῆνα ἤ 270 € τό τρίμηνο.
 
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Διατροφή : 1€ τήν ἡμέρα
Διαμονή: 10 € τόν μῆνα
Ἐνδυμασία: 50 € ἄπαξ
Δίδαδακτρα – σχολικά εἶδη: 35€ τό τρίμηνο
 
Μπορείτε να κάνετε ΔΩΡΕΑ στον λογαριασμό τραπέζης του ιεραποστολικης αδελφότητας
Ἀριθμός Λογαριασμοῦ Ἐθνικῆς Τραπέζης
IBAN: GR 5101103260000032600342904
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ORTHODOX CHURCH IN TANZANIA HOLY DIOCESE OF BUKOBA
P.O.BOX. 1704 BUΚOBA - TANZANIA tel.: +255 784 530585
Τηλ. Θεοφ. Χρυσοστόμου +30 6977992424, e-mail: p.xrysostomos1956@gmail.com
 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
«ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ»
Τηλ. 6943004460, e-mail: ierapostolipatrokosmas@gmail.com
 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΑΡΝΑΙΑ
ΤΗΛ. 2372304064 & 6944122365 e-mail: i.m.agiou.kosma.arnaia@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου