Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Nouveau diacre pour l'Eglise orthodoxe à l'Ile Maurice


 

Avec la bénédiction du pape orthodoxe et Patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique,Théodore II, venerable mitropolite de Madagascar Ignatius a ordonné un chrétien orthodoxe français diacre.

Le nouveau diacre, médecin de profession, Jean Cleper sert maintenant la paroisse orthodoxe grecque de l'île Maurice, dans l'Eglise  de la Transfiguration du Crist.

Le diacre et diaconesse épouse Sophia vont offrir leurs services aux côtés de l'Ancien chef p. Mattey, qui est d'origine suisse.

Une nouvelle présence orthodoxe brillera aujourd'hui dans le pays missionnaire Indien, près d'un autre noyau ecclésiastique vivant dans l'île de la Réunion.

In English here.
Traduction du grec en français par notre soeur N. K.

Sources:
Ορθόδοξη Ιεραποστολή – Orthodox Mission – Mission Οrthodoxe – Misión Ortodoxa – Missão Ortodoxa – Missione Ortodossa – православная миссия – Misiunea Ortodoxă – 东正教使命 – रूढ़िवादी मिशन 

D'ici
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου